Vážení rodiče,

vzhledem k nutnému přerušení provozu výdejny školního stravování ZŠ Svisle Vás informujeme o následujícím postupu

ve věci zajištění obědů vašich dětí.

 

Organizace v měsíci listopadu

Do konce listopadu mají všichni žáci, kteří nenavštěvují školní družinu automaticky odhlášen oběd.

Žáci 1.- 5. ročníků přihlášeni ke stravování budou docházet v doprovodu ped. pracovníků do jídelny na Kratochvílově ulici

a budou odvedeni zpět do školy.

Přihlášeni žáci 6.- 9. ročníku budou docházet na oběd do jídelny na Kratochvílově ulici samostatně po ukončení vyučování.

Jídelna je otevřena od 11:00 do 14:00 hodin.

Obědy bude možné zaplatit každý pátek v pokladně ZŠS Svisle v čase od 7:00 do 9:00.

Odhlášky a informace obdržíte na tel. čísle 605 107 349, 581 701554.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Žáci,strávníci, kteří platí inkasem mají automaticky

přihlášený oběd od 1. pracovního dne v měsíci.

 

Strávníci, kteří platí hotově si musí obědy předem zaplatit a přihlásit, vždy po 20.dni v měsíci,nemají přihlášení automatické.


 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode