Jídelní lístek

 

OBĚDY OBJEDNÁVEJTE NA  STRÁNKÁCH  www.strava.cz

 

Jídelní lístek od 23.9. do 27.9.2019


 Jídelní lístek od 16.9. do 20.9.2019

 

 

Historii jídelních lístků najdete zde

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 14:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní jídelny, úřední hodiny jsou od 7.00 – 8.00 a 11.30 -14.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle 581 207 165. Další možností je prostřednictvím portálu www.strava.cz. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání obědu v ZŠS.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče ( 11.30 - 12.00 hod.), pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.  

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode