Jídelní lístek

 

ObĚDY OBJEDNÁVEJTE NA  stránkÁCH  www.strava.cz

 

Jídelní lístek 19.2 do 23.2.2018

Jídelní lístek 26.2. do 2.3.2018
 


 

Historii jídelních lístků najdete zde

 

 
Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 14:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní jídelny, úřední hodiny jsou od 7.00 – 8.00 a 11.30 -14.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle 581 207 165. Další možností je prostřednictvím portálu www.strava.cz. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání obědu v ZŠS.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče ( 11.30 - 12.00 hod.), pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.  

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode