DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Zařízení školního stravování Přerov od 1. 5. 2014 rozšířilo nabídku služeb v rámci školního stravování o stravování dietní pro žáky a studenty, mateřských, základních a středních škol.

Dietní stravování poskytuje tyto druhy diet: bezlepková. Jedná se o specifickou službu poskytnutou školní jídelnou a nemá charakter léčebné dietní výživy a není garantována odborníkem z oblasti medicínské, tak jako v zdravotnických zařízeních.

Dietní strava je připravována ve školní jídelně Želatovská a je rozvážena na jednotlivé mateřské a základní školy v samostatných termokazetách opatřených jménem konkrétního strávníka. Vstupní náklady na pořízení termokazet budou hrazeny z prostředků statutárního města Přerova.

1. Úhrada za dietní stravování

Úhrada za dietní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených právním předpisem č. 463/2011 Sb., kterým se mění vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., v příloze č. 2.

Strávník bude hradit jen potraviny a to dle níže uvedených skupin:

 

DIETA 3-6 let   7-10 let  
    Oběd     Oběd  
Bezlepková   24,-     30,-  
             
             
             

 

  I.  ZŠ II.  ZŠ III. ZŠ
DIETA 7-10 let 11-14 let 15  a více
Bezlepková 30,- 33,- 36,-
       
       
       


2. Podmínky pro poskytnutí dietního stravování

- potvrzení od lékaře, že zdravotní stav strávníka vyžaduje dietu (netýká se alergií, vegetariánů a jiných  alternativních směrů ve výživě),

- spolupráce zákonného zástupce s příslušnou jídelnou.

 

3. Garance kvality dietního stravování

- vyškolený personál (spolupráce s dietní sestrou)

- technicky zajištěné zázemí pro přípravu diet

- dodržení kritických bodů jak při výrobě, tak rozvozu jídel.

 

                                             

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode