přihláška mš 06-2018.docpřihláška zš 06 2018.doc


Pokyny pro nové strávn 05092017.DOC


Pokyny pro nové strávníky

POKYNY

pro nové strávníky

 

Název:              Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30

Sídlo:                Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30

                        PSČ 750 02

 

Telefon:            581 201 478  

 

Vedení:             ředitelka ZŠS             -   Bc.Hana Ondrášová

 

Odloučené pracoviště Za Mlýnem 1

 

                        vedoucí provozu        -   Jolana Nyársová

                        pokladní                    -  Eva Kleinerová

                        vedoucí kuchařka      -   Vladimíra Jurečková

 

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

přečtěte si, prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu jídelny.

 

1)  Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží

v pokladně jídelny a zaeviduje se. Po vyplnění přihlášky si zakoupí obědy dle vlastní

potřeby. Nejjednodušší verze je stravovat se denně, ale pochopitelně existuje

možnost stravovat se jen v určité dny v týdnu (např.úterý a čtvrtek ). Zakoupený

oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem

odhlášen, počítač odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka. Odečtení

neodebraného oběda nelze již opravit.

    

2)  Po zaevidování se v pokladně školní jídelny si strávník zakoupí  stravovací kartu,

čip. Tuto kartu ( čip ) nezbytně potřebuje k odebrání stravy, popř. navolení druhu

oběda na následující dny.Tato karta platí po celou dobu školní docházky . Cena

stravovací karty je 38,- Kč, čipu je 118,- Kč. Tato cena je závislá na ceně od

dodavatele, tudíž se může během roku změnit. Stane-li se, že karta je

opotřebovaná, je povinností každého strávníka zakoupit si kartu novou, jelikož

poškozená karta může způsobit poškození čtecího zařízení a tato oprava je

nákladná a může být připsána k úhradě strávníkovi.   

    

3)  Pokud dojde ke ztrátě karty, je potřebné tuto skutečnost okamžitě po zjištění

nahlásit v pokladně školní jídelny a tato karta bude v počítači zablokována.

V případě, že karta nebude nalezena, je povinností strávníka si kartu zakoupit

novou. Jestliže strávník zapomene kartu doma, vyzvedne si v pokladně náhradní

stravenku, kterou odevzdá paní kuchařce při výdeji oběda. Tuto náhradní stravenku

lze vydat v měsíci pouze 3x  za sebou,jinak je strávník povinen zakoupit si novou

stravovací kartu. Pokud se zapomenutí karty bude často u některých dětí opakovat,

budeme muset spolu s rodiči hledat cestu k nápravě. Ruční manipulace s počítačem

výdej obědů zdržuje.

    

4)  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,

(období od 1.9. do 31.8.následujícího roku),ve kterém dosahují věku dle skupin, vyhláška

107/2005 Sb. Aktuální cena obědů je vždy uvedena v pokladně a na

internetových stránkách.

                                         

5)  Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem z účtu. Rodiče žáků, kteří se

rozhodnou hradit obědy z běžného účtu nebo z účtu české spořitelny, si vyzvednou

potřebný tiskopis v pokladně školní jídelny, kde pečlivě vyplní:  jméno strávníka,

bydliště, školu, třídu, datum narození, číslo účtu  a u daného peněžního ústavu si

zřídí povolení k inkasu na naše číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. Poté

donesou vyplněný tiskopis do pokladny školní jídelny do 15- tého dne před

následujícím měsícem, od kterého by začalo inkasování. Prodej obědů pro strávníky

platící v hotovosti je určen vždy pět posledních pracovních dnů před žádaným

měsícem.

                                                                    

6)  Strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny ( bez prázdnin, či volna určeného

školou). Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby. Stav

svého konta si strávníci mohou kontrolovat na objednacích boxech, které jsou

umístěny na jídelně. Při vložení karty se strávníkovi na obrazovce zobrazí jídelní

lístek, cena za jeden oběd a stav konta strávníka.Školní jídelna vaří denně 2 druhy

jídel. Jídlo č.1 má strávník automaticky. Pokud chce jídlo č.2  je třeba si ho

objednat. Možnost výběru jídla mají strávníci od 2.třídy základní školy a výše.

Objednává se vždy na týden dopředu. Jídelní lístky bývají vyvěšovány s týdenním

předstihem ve školní jídelně, nebo jsou přístupné na internetové adrese:

www.zssprerov.cz . Objednávání se provádí vložením stravovací karty do

objednávajícího boxu umístěného na jídelně a navolením příslušného čísla obědu.

Ve výjimečných případech, (nemoc personálu, živelná pohroma ) nebo v období

prázdnin, připravuje jídelna pouze 1 druh jídla.

    

7) Při výdeji obědů se strávníci řadí k výdejnímu okénku, kde přistoupí k čtecí

jednotce, kam vloží svoji stravovací kartu a pokud mají řádně přihlášen oběd,

kuchařka jim vydá hlavní jídlo. Postoupí dál a dostanou polévku. Pokud čtecí

jednotka vykáže nějakou  nepřesnost, žák jde do pokladny a problém řeší

s pokladní. Žák si vydaný oběd položí natác, vezme si doplněk k obědu ( ovoce,

salát, dezert apod.) Odchází od výdejního okénka k volnému místu u stolu.

Donese si nápoj, který je připraven v nerezových várnicích ( skleničky na nápoj

jsou u várnic ). Pokud má žák zájem o přídavek, je mu vyhověno, ale dostane

přídavek jen toho jídla, které měl objednané. Přídavek se skládá z přílohy, šťávy,

na požádání salátu. Po jídle odnáší použitý inventář k odkládacímu okénku.

Odnášení nádobí a jídla z jídelny není dovoleno.    

    

8)  Případné odhlášení obědů lze provést  nejméně 1 pracovní den dopředu

( výlety, návštěva lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní

jídelny nebo telefonicky na  čísle  581 201 478 , úřední hodiny v pokladně

školní jídelny jsou od  7.00 – 8.00  ,  11.00 – 14.00 hodin.

 

9)  V případě nemoci dítěte je možno si neodhlášený oběd vyzvednout do

jídlonosičů, ale pouze první den nemoci a ostatní dny je nutno si obědy

odhlásit.( Vyhláška č.107/2005 Sb.,§4 odst.9 ).

Výdej obědů do jídlonosičů pouze od 11.00 – 11.40 hodin.

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů.

 

10) Výdej obědů:

      Výdejní doba pro děti a zaměstn. škol   -  11.40 -  13.50  hodin 

                                                                    

      Výdejní doba pro cizí strávníky             -  11.00 -  11.40  hodin           

                                                                  

11) Naše jídelna má zaveden moderní systém přihlašování, odhlašování 

stravy a změny druhu jídla po internetu. Po přihlášení a zaevidování se

do naší jídelny obdržíte číslo zařízení, zvolíte si údaje potřebné pro

zřízení služby ( heslo). Jídelně sdělíte e-mailovou adresu, kam chcete

zasílat zprávy a jaké všechny služby chcete využívat.  Další potřebné

informace o této službě a e-mailové adresy obdržíte v pokladně školní

jídelny. 

    

12) Na konci školního roku (k 30.6.) bude provedeno vyúčtování stravného.

Strávníci,kteří končí stravování, si vyzvednou své přeplatky v pokladně školní  

jídelny. Strávníkům –děti ZŠ a cizí strávníci, kteří pokračují ve stravování se

převádí přeplatky do září následujícího školního roku. Strávníkům v mateřských

školách se přeplatky převádí do následujícího kalendářního měsíce.

 

13) Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala pokud možno bez chyb a

k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni Vaše

připomínky řešit přímo osobně v kanceláři jídelny, případně telefonicky

na čísle  581 201 478 . 

 

V Přerově  dne 1. 3. 2016                                       Bc. Hana Ondrášová

                                                                                 ředitelka ZŠS

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode