DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Zařízení školního stravování Přerov od 1. 5. 2014 rozšiřilo nabídku služeb v rámci školního stravování o stravování dietní pro žáky a studenty, mateřských, základních a středních škol.

Dietní stravování poskytuje tyto druhy diet: bezlepková, šetřící, diabetická a diabeticko-bezlepková. V případě posledních dvou diet je nutná spolupráce zákonného zástupce žáka s určeným pracovištěm zařízení školního stravování (dále jen jídelna). Jedná se o specifickou službu poskytnutou školní jídelnou a nemá charakter léčebné dietní výživy a není garantována odborníkem z oblasti medicínské, tak jako v zdravotnických zařízeních.

Dietní strava je připravována ve školní jídelně Želatovská a je rozvážena na jednotlivé mateřské a základní školy v samostatných termokazetách opatřených jménem konkrétního strávníka. Vstupní náklady na pořízení termokazet budou hrazeny z prostředků statutárního města Přerova.

1. Úhrada za dietní stravování

Úhrada za dietní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených právním předpisem č. 463/2011 Sb., kterým se mění vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., v příloze č. 2.

Strávník bude hradit jen potraviny a to dle níže uvedených skupin:

 

DIETA 3-6 let   7-10 let  
  Přesnídávka Oběd Svačinka Přesnídávka Oběd Svačinka
Bezlepková 9,- 24,- 9,- 12,- 30,- 10,-
Diabeticko-bezlepková 9,- 25,- 9,- 12,- 31,- 10,-
Diabetická 9,- 25,- 9,- 12,- 31,- 10,-
Šetřící 9,- 24,- 9,- 12,- 30,- 10,-

 

  I.  ZŠ II.  ZŠ III. ZŠ
DIETA 7-10 let 11-14 let 15  a více
Bezlepková 30,- 33,- 36,-
Diabeticko-bezlepková 31,- 34,- 37,-
Diabetická 31,- 34,- 37,-
Šetřící 30,- 33,- 36,-


2. Podmínky pro poskytnutí dietního stravování

- potvrzení od lékaře, že zdravotní stav strávníka vyžaduje dietu (netýká se alergií, vegetariánů a jiných  alternativních směrů ve výživě),

- spolupráce zákonného zástupce s příslušnou jídelnou.

 

3. Garance kvality dietního stravování

- vyškolený personál (spolupráce s dietní sestrou)

- technicky zajištěné zázemí pro přípravu diet

- dodržení kritických bodů jak při výrobě, tak rozvozu jídel.

Pokud máte zájem o zajištění dietní stravy pro své dítě/žáka, vyplňte prosím údaje v přiloženém dotazníku - přihlášce a odevzdejte ji ředitelce/řediteli své školy nebo v pokladně-kanceláři školní jídelny.

                                             

Přihláška k dietnímu stravování

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode