VSTUP DO VNITŘNÍCH PROSTOR ZAŘÍZENÍ

Strávníci musí mít při vstupu do budovy řádně zakryté dýchací cesty (nos i ústa) respirátorem nebo nanoroškou, v případě studentů do 15 let může být použita chirurgická rouška.

Strávníci jsou povinni dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a mají zákaz se shlukovat v prostorách zařízení.

Do budovy mají zákaz vstupu všechny osoby vykazující příznaky respiračního onemocnění.

 

STRAVOVÁNÍ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ

Cizí strávníci musí striktně dodržovat stanovený čas jim určený (11:00 - 11:30).

 

 
 
 
Vážení rodiče a strávníci,

sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 není
v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly
náhradní stravenky.

Místo této služby je na
jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA,
která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo,
že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem
sdělili heslo k aplikaci 
www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka
není vydána.

Děkujeme za
pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k
oboustranné spokojenosti.

 

Pokladna a pokladní
hodiny jsou přesunuty do spodní části ŠJ (vstup z rampy). Není tedy možné
platit a objednávat obědy v prostorách jídelny. Tímto Vás tedy žádám , aby
jste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili v pokladně
jídelny v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.30 - 14 hod.

Úhrada
stravného se provádí:

 

-
inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.

-
fakturací (na základě předem uzavřených smluv)

-
v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 

Strava
se hradí vždy předem na daný měsíc, nejkratší délka platby se stanovuje na 1
týden
.

 Mimořádné opatření

Mimořádné opatření platné od 30.9.2021 

VÝDEJ STRAVY OD 1.6.2021

Při dodržení níže uvedených podmínek se od 1.6.2021 mohou cizí strávníci stravovat v jídelně nebo si odnášet oběd v jídlonosiči. 

Vstup do jídelny s respirátorem. 

Končí výdej do jednorázových obalů.

Výdej pro cizí strávníky: 11:00 - 11:30

 

 

UPOZORNĚNÍ

Z provozních důvodů se oběd č.2 vaří od 1.6.2021.

Děkuji za pochopení.

Informace po strávníky od 24.5.2021

Žákům  1. až 9. tříd jsou obědy automaticky přihlášeny.

 

Žákům 1. až 9. tříd platícím hotově jsou obědy přihlášeny jen do výše částek na jejich kontech. 

Prosíme rodiče žáků platících v hotovosti, aby si zkontrolovali zda mají PŘIHLÁŠENÉ a ZAPLACENÉ obědy

 

Od 24.5. končí distanční výuka = končí nárok na dotovanou stravu v době nepřítomnosti (odběr do krabiček) 

INFORMACE

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 nebude v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly náhradní stravenky.
Místo této služby je na jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA, která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo, že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem sdělili heslo k aplikaci www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka není vydána.

Děkujeme za pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k oboustranné spokojenosti.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode