Výdej obědů v den vysvědčení 30.6.2021 bude v době od 9.30 do 12.30 hod.


Poslední přihlášky/odhlášky pro dny 29. a 30.6. přijímáme pouze do pondělí 28.6. !!!

Platba stravného na prázdniny mateřské školy - výběr v hotovosti na červenec i srpen do 28.6. - pokladní hodiny 7-8hod a 11-14hod. Ve čtvrtek 24.6. pokladna otevřena 7 - 16hodin


Zařízení školního stravování Hranická 14 přijme do pracovního poměru pomocnou sílu do kuchyně...

Bližší informace na tel. čísle 725 757 643


Žádáme žáky 9. tříd a žáky, kteří končí docházku na  škole, aby si vyzvedli přeplatky stravného na pokladně jídelny nejpozději do 30.6.2021Vážení rodiče a strávníci,

 

sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 není
v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly
náhradní stravenky.

Místo této služby je na
jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA,
která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo,
že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem
sdělili heslo k aplikaci 
www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka
není vydána.

Děkujeme za
pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k
oboustranné spokojenosti.

 

Pokladna a pokladní
hodiny jsou přesunuty do spodní části ŠJ (vstup z rampy). Není tedy možné
platit a objednávat obědy v prostorách jídelny. Tímto Vás tedy žádám , aby
jste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili v pokladně
jídelny v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.30 - 14 hod.

Úhrada
stravného se provádí:

 

-
inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.

-
fakturací (na základě předem uzavřených smluv)

-
v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 

Strava
se hradí vždy předem na daný měsíc, nejkratší délka platby se stanovuje na 1
týden
.

 
VÝDEJ STRAVY OD 1.6.2021

Při dodržení níže uvedených podmínek se od 1.6.2021 mohou cizí strávníci stravovat v jídelně nebo si odnášet oběd v jídlonosiči. 

Vstup do jídelny s respirátorem. 

Končí výdej do jednorázových obalů.

Výdej pro cizí strávníky: 11:00 - 11:30

 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

UPOZORNĚNÍ

Z provozních důvodů se oběd č.2 vaří od 1.6.2021.

Děkuji za pochopení.

Informace po strávníky od 24.5.2021

Žákům  1. až 9. tříd jsou obědy automaticky přihlášeny.

 

Žákům 1. až 9. tříd platícím hotově jsou obědy přihlášeny jen do výše částek na jejich kontech. 

Prosíme rodiče žáků platících v hotovosti, aby si zkontrolovali zda mají PŘIHLÁŠENÉ a ZAPLACENÉ obědy

 

Od 24.5. končí distanční výuka = končí nárok na dotovanou stravu v době nepřítomnosti (odběr do krabiček) 

INFORMACE

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 nebude v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly náhradní stravenky.
Místo této služby je na jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA, která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo, že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem sdělili heslo k aplikaci www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka není vydána.

Děkujeme za pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k oboustranné spokojenosti.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode