VÝDEJ STRAVY OD 1.6.2021

Při dodržení níže uvedených podmínek se od 1.6.2021 mohou cizí strávníci stravovat v jídelně nebo si odnášet oběd v jídlonosiči. 

Vstup do jídelny s respirátorem. 

Končí výdej do jednorázových obalů.

 

upozornění pro žáky a zaměstnance školy:
 
poslední přihlášky a odhlášky přijímáme do pondělí 28/6 2021 do 14.00 hodin.
 
 
výdej obědů dne 30.6.2021 bude od 10.00 do 12.00 hodin
 
 
M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 24. KVĚTNA  2021

ŽÁCI OD 1. TŘÍDY AŽ 9. TŘÍDY MAJÍ PŘIHLÁŠENY OBĚDY. ŽÁCI PLATÍCÍ Z ÚČTU MAJÍ PŘIHLÁŠENY OBĚDY AUTOMATICKY,

ŽÁCI PLATÍCÍ HOTOVĚ SI MUSÍ OBĚDY PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT.

OD 24. KVĚTNA 2021 JIŽ NENÍ MOŽNOST ODBĚRU OBĚDA DO KRABIČEK, JELIKOŽ JIŽ NENÍ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

 

 VÝDEJ PRO SENIORY DO JÍDLONOSIČŮ:

10.30 -11.15

DEZINFEKCE JÍDELNY:

11.15 - 11.45

VÝDEJ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY :

11.45 - 14.00 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode