Stravování od 10.5.2021

Žákům 1. až 9.tříd platícím inkasem

jsou přihlášeny obědy podle týdnů, ve kterých budou přítomni ve škole. V týdnech, kdy mají distanční výuku jsou odhlášeni.
 

Žákům 1. až 9. tříd platícím hotově

nejsou přihlášeny obědy automaticky, rodiče musí obědy přihlásit dopředu buď telefonicky  ( 581 203 792 ) nebo přes objednávkový systém jídelny.

V týdnech, kdy mají distanční výuku jsou odhlášeni.

Stále platí možnost odebírání obědů do krabiček při distanční výuce, opět je třeba se
přihlásit buď telefonicky nebo přes objednávkový systém jídelny. Cena krabičky
je 7,-Kč. Výdej obědů pro žáky na distanční výuce je v době od 13.00 do 13.45 hod.
Změna stravování ve školní jídelně - od 18.11.2020

Dle informací MŠMT ke stravování žáků v Zařízení školního stravování od 18.11.2020 sděluje jídelna následující:

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd , musí si však doplatit 7,-kč za jednorázovou krabičku ke každému odebranému obědu - ne do vlastních jídlonosičů.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. 

Žáci na distanční výuce a cizí strávníci si mohou stravu odebrat "výdejním okénkem " z bočního vchodu do budovy.

Výdej obědů od 18. 11. 2020

Cizí strávníci   (krabičky    7,00Kč)                               10:30 - 11:00 hodin

Žáci v prezenční výuce, zaměstnanci školy v jídelně   11:30 - 13:00 hodin 

Žáci v distanční výuce (krabičky   7,00 Kč)                  13:00 - 13:45 hodin   

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

 

Z důvodu zvýšení nákladů na potraviny došlo  od 1. 9. 2020  ke změně cen obědů !

 

 

Základní škola:

žáci 7 - 10 let       25 Kč 

žáci 11 - 14 let     29 Kč  

žáci 15 a více let   34 Kč

 

Cizí strávníci  80 kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Žádáme strávníky, aby veškeré změny (odhlášky, přihlášky, změna platby, změna účtu, zablokování strávníka ...)

řešili telefonicky nebo osobně na pokladněne emailem.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 14:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní jídelny, pokladní hodiny jsou od 7.00 - 8.00 a 11.00 -14.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle 581 203 792. Další možností je prostřednictvím portálu www.strava.cz. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání obědu v ZŠS.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče , pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Žádáme strávníky, aby veškeré změny (odhlášky, přihlášky, změna platby, změna účtu, zablokování strávníka ...)

řešili telefonicky nebo osobně na pokladněne emailem.

 

 

 

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 14:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní jídelny, pokladní hodiny jsou od 7.00 - 8.00 a 11.00 -14.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle 581 203 792. Další možností je prostřednictvím portálu www.strava.cz. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání obědu v ZŠS.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče , pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. 


 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode