Výsledek obrázku pro jarní obrázky

   

              OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY :

během letních prázdnin je školní jídelna zavřená . Vařit začínáme v pondělí 2.9.2019 . Přihlášky nových strávníků , platby stravného na září bude možné vyřídit na pokladně ŠJ  v srpnu během pokladních hodin :


 -středa  28.8.2019    od 7.00 do 14.00

-čtvrtek  29.8.2019    od 7.00 do 12.00

-pátek    30.8.2019    od 7.00 do 14.00


Strávníci, platící inkasem, jsou automaticky přihlášeni po stržení inkasa od pondělí 2. 9. 2019.

Kdo 2.9.2019 nechce oběd odebrat musí si oběd odhlásit  osobně, telefonicky nebo na www.strava.cz. Toto platí pouze pro strávníky platící přes účet!!!


Hotově platící strávníci jsou přihlášeni po uhrazení stravy v pokladně jídelny.

Přihlášky/ odhlášky  obědů na měsíc září přijímáme od 28.8.2019

  

Strávníci platící stravné inkasem z účtu mají stravu přihlášenou

automaticky od 1. pracovního (školního) dne v měsíci.

V případě potřeby, si musíte sami oběd odhlásit telefonicky, osobně na pokladně ŠJ nebo na internetu  - www.strava.cz

Strávníci, kteří platí hotově si musí obědy předem zaplatit a přihlásit, vždy po 20.dni v měsíci, nemají přihlášení automatické.

Prázdniny a svátky májí žáci automaticky odhlášeny.

Žádáme strávníky, aby veškeré změny (odhlášky, přihlášky, změna platby, změna účtu, zablokování strávníka ...)

řešili telefonicky nebo osobně na pokladně, ne emailem.

Děkujeme.
Obědy objednávejte na stránkách  www.strava.cz

 

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu do 14:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.) a to buď osobně v pokladně školní jídelny, úřední hodiny jsou od 7.00 - 8.00 a 11.00 -14.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle 581 203 792. Další možností je prostřednictvím portálu www.strava.cz. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání obědu v ZŠS.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče , pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. 

                                                

        


     


      

                                                            


         

            


                                  


                                                                                              

        


     


      

                                                            


         

               

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode