POKLADNÍ HODINY ČERVENEC A SRPEN

7:00 - 8:00 a 10:30 - 12:30


OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ - INTERNET

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN ZKRÁCENO DO 12:30


UZAVŘENÍ JÍDELNY

VE DNECH 30. - 31.8.2021 BUDE JÍDELNA UZAVŘENA - NEVAŘÍME.

SANITÁRNÍ DNY.

VÝDEJNÍ DOBA ČERVENEC A SRPEN

DOLNÍ JÍDELNA

10:30 - 11:00 - VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ

 11:00 - 12:00 - VÝDEJ NA TALÍŘ

12:30 - UZAVŘENÍ JÍDELNY

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY PLATÍCÍ Z ÚČTU

O letních prázninách není strhávána platba inkasem.

Případné platby z účtu, prosím, neprovádějte poslední den v měsíce.

Děkujeme za pochopení.

Modernizace objednávacího a čtecího zařízení

Z důvodu modernizace objednávacího a čtecího zařízení v naší jídelně je nutno přejít do 30.6.2021 na bezkontaktní stravovací čipy, které nahradí dosud využívané karty. Karty budou od 1.7.2021 nefunkční.

Bezkontaktní čipy slouží pro jednoznačnou identifikaci osob. Uživatelé používají tato média pro objednávání a výdej stravy.

Výhody bezkontaktního čipu:

- je chráněn plastovým pouzdrem odolným proti mechanickému poškození i vlhku
- pro identifikaci stačí čip přiblížit ke čtecímu zařízení
- lze jej připevnit ke klíčům nebo na šňůrku na krk  
- čip je možné dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky


Cena čipu je 118 Kč. Tuto částku zaplatí strávník v hotovosti.
Při ukončení stravování a vrácení nepoškozeného čipu bude částka vrácena.

VÝDEJNÍ DOBA PLATNÁ OD 01.06.2021


STUDENTI, ŽÁCI A ŠKOLŠTÍ PRACOVNÍCI

11:00 - 13:45 - HORNÍ JÍDELNA

12:30 - 13:50 - DOLNÍ JÍDELNA

14:10 - UZAVŘENÍ JÍDELNY


CIZÍ STRÁVNÍCI

10:30 - 11:00 - VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ

 11:00 - 12:00 - VÝDEJ NA DOLNÍ JÍDELNĚ

12:20 - UZAVŘENÍ JÍDELNY A DEZINFEKCE


ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH ČASŮ. 


STRÁVNICI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PLATNÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ NAŘÍZENÁ VLÁDOU ČR.

VÝDEJ STRAVY OD 1.6.2021

Při dodržení níže uvedených podmínek se od 1.6.2021 mohou cizí strávníci stravovat v jídelně nebo si odnášet oběd v jídlonosiči. 

Vstup do jídelny s respirátorem. 

Končí výdej do jednorázových obalů.

 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode